Liquid (2000)Black Box 
(Pt.1)

The weather was absolutely perfect
On this morning, 
So we could see 
Everything very clearly. 
You knew that 
There had been a terrible eruption 
But you couldn’t see any machinery,
You just see this collapsing ice.

When we got closer 
The pilot said 
There was something on the radar 
That he hadn’t seen the day before. 
Then we saw for the first time 
What had happened in the crater. 
We saw nothing but black ice, 
Covered with ash 
And then water 
With floating ice blocks 
And ash at the bottom. 

Written By Alan Wilder - Music By Alan Wilder


Folyadék (2000)Fekete Doboz 
(1. Rész)

Abszolút tökéletes idő volt 
Ezen a reggelen, 
Így mindent 
Nagyon tisztán láthattunk. 
Tudtad, 
Hogy volt egy iszonyú erupció, 
De semmiféle gépet nem láttál, 
Csak a beomló jeget. 

Amikor közelebb értünk, 
A pilóta mondta, 
Hogy van valami a radaron, 
Amit előző nap nem látott. 
Ekkor láttuk először 
Mi is történt a kráterben. 
Semmit mást nem láttunk, 
Csak hamuval borított fekete jeget, 
Majd pedig vizet, 
Úszó jégtömbökkel 
És az alján hamuval.

Narration By Reto Buhle - Translated By Szécskai Gábor


Want

I want to know how it will end. 
I want to be sure of 
What it will cost. 
I want to strangle the stars 
For all they promised me. 
I want you to call me 
On your drug phone. 
I want to keep you alive 
So there is always the possibility of murder later. 

I want to be there 
When you learn the cost of desire. 
I want you to understand 
That my malevolence is just a way 
To win. 
I want the name of the ruiner. 
I want matches in case 
I have to suddenly burn. 
I want you to know 
That being kind is overrated. 
I want to write 
My secret across your sky. 
I want to watch you lose control. 
I want to watch you lose.

I want to know exactly 
What it's going to take. 
I want to see you insert yourself 
Into glory. 
I want your touches 
To scar me 
So I'll know where you've been. 
I want you to watch 
When I go down in flames. 
I want a list of atrocities 
Done in your name. 
I want to reach my hand
Into the dark 
And feel what reaches back.

I want to remember 
When my nightmares 
Were clearer. 
I want to be there 
When your hot black rage rips 
Wide open. 
I want to taste my own kind. 
I want to be 
Wrapped in cold 
Wet sheets to see 
If it's different 
On this side. 
I want you to come on strong. 
I want to leave you out in the cold. 
I want the exact same thing... 
But different. 
I want some soft drugs...
Some soft, soft drugs. 
I want to throw you. 
I want you to know I know. 
I want to know if you read me. 
I want to swing with my eyes shut 
And see what I hit.

I want to know 
Just how much you hate me
So I can predict
What you'll do. 
I want you to know 
The wounds are self-inflicted. 
I want a controlling interest. 
I want to be somewhere beautiful 
When I die. 
I want to be your secret hater. 
I want to stop destroying you 
But I can't. 
And I want 
And I want 
And I want 
And I will always be hungry. 

And I want 
And I want 
And I want.

Written By Nicole Blackman - Music By Alan Wilder

 

Akarom

Tudni akarom hogyan fog végződni. 
Biztosan tudni akarom, hogy
Mibe fog kerülni. 
Meg akarom fojtani a csillagokat 
Az ígéreteikért. 
Azt akarom, hogy hívj fel 
A drogos telefonodról. 
Életben akarlak tartani, 
Hogy mindig meglegyen a lehetősége hogy megöljelek.

Ott akarok lenni, mikor megtanulod, 
Mi a vágyakozás ára. 
Azt akarom, hogy megértsd, 
Rosszindulatom csak ahhoz kell, 
Hogy nyerjek. 
A károkozó nevét akarom. 
Gyufákat akarok arra az esetre, 
Ha hirtelen égnem kéne. 
Akarom, hogy tudd, 
Hogy a kedvesség túl van értékelve. 
Tele akarom írni 
Titkommal az eged. 
Nézni akarom, ahogy elveszted a fejed.
Nézni akarom, ahogy veszítesz. 

Tudni akarom pontosan, 
Hogy mibe is fog kerülni. 
Látni akarom, ahogy 
Fénykoszorúba helyezed magad. 
Azt akarom, hogy az érintéseid
Sebeket hagyjanak rajtam, 
Hogy tudjam, hol jártál. 
Azt akarom, hogy nézd, 
Amikor elnyelnek a lángok. 
Egy listát akarok 
A nevedben elkövetett rémtettekrol. 
Be akarom nyújtani
A kezem a sötétbe, 
És érzeni, mi nyúl vissza. 

Emlékezni akarok arra, 
Amikor világosabbak voltak 
A rémálmaim. 
Ott akarok lenni, 
Mikor széthasad 
A forró fekete haragod. 
Meg akarom kóstolni a saját fajtám. 
Azt akarom, 
Hogy hideg, 
Nedves lepedőkbe burkoljanak,
Hogy lássam, 
Vajon ezen az oldalon más-e? 
Azt akarom, hogy megerősödj. 
Ki akarlak zárni a hidegbe. 
Pontosan ugyanazt a dolgot akarom... 
De másképp. 
Egy kis lágy drogot akarok...
Egy kis nagyon, nagyon lágy drogot. 
El akarlak dobni. 
Azt akarom, hogy tudd, hogy tudom. 
Tudni akarom, hogy olvasol-e bennem.
Hintázni akarok becsukott szemmel, 
És látni mit találok el. 

Tudni akarom 
Mennyire utálsz, 
Hogy megjósolhassam
Mit fogsz tenni. 
Azt akarom, hogy tudd, 
A sebek önmagamtól származnak. 
Vezető befolyást akarok. 
Valami gyönyörű helyen akarok lenni, 
Mikor meghalok. 
A titkos gyűlölőd akarok lenni. 
Fel akarok hagyni a pusztításoddal, 
De nem vagyok rá képes. 
És akarom 
És akarom 
És akarom 
És mindig telhetetlen leszek. 

És akarom 
És akarom 
És akarom.

Lead Vocal By Nicole Blackman - Translated By Szécskai Gábor

 

Jezebel

Well stop, great God, 
Stop there and listen, 
Listen to the story ‘bout Jezebel. 
Her sins were so wicked 
Jehovah got angry, 
Her soul went leapin’ and jumpin’ 
Into Hell. 
Way back yonder in the olden days, 
John told Jezebel 
To borrow her ways, 
Said her evil deeds 
Had ruined the land 
And repent for the kingdom of God 
Was at hand.

She got mad at John 
‘Cause he told her ‘bout the gospel, 
Told her servants to 
Boil him in oil. 
Well they tell me God looked 
From the windows of the heavens, 
Spoke one word 
And the oil wouldn’t boil. 
He raised his hand, 
Creation trembled, 
Stamped his feet 
And time stood still, 
Raised his voice, looked down 
And thundered 
“John! Go do my will." 

You got to go to judgment, 
Stand trial...

Then they tell me
John moved through 
The power of the gospel, 
Told Jezebel 
Her time was nigh. 
On the book of life, 
Her days were ended, 
Her time run out and she had to die. 
Well they tell me God 
Walked his footsteps thunderin’, 
He moved his head 
And his eyes flashed fire, 
Clapped his hands 
And death come jumpin’, 
Jehovah was angry, 
Somebody had to die. 

You got to go to judgment, 
Stand trial...

Then Death come knockin’ on 
Jezebel’s door and said 
“Come on woman 
Ain’t you ready to go? 
Of your evil deeds 
God’s done got tired, 
You got to go to judgment, 
Stand trial." 
Then Death come leapin’ 
She jumped into Hell, 
Great God Almighty 
I heard them tell. 
Nine days she lay 
In Jerusalem’s streets, 
Her flesh was too filthy 
For the dogs to eat. 

You got to go to judgment, 
Stand trial...

“Jezebel, mind God’s talking, 
Says he’s tired of your evil ways.
You got to go to judgment, 
Stand trial..."

Written By Trad./O.Wilson - Music By Alan Wilder

 

Jezebel

Nos, állj meg, nagy Isten, 
Állj meg és hallgasd, 
Hallgasd Jezebel történetét. 
Bűnei oly erkölcstelenek voltak, 
Hogy Jehova dühös lett, 
S lelke pattogva és szökdécselve 
Ment a pokolba. 
Réges-régen, ama régi időkben, 
John szólá Jezebelhez, 
Szokásait kölcsönvéve, 
Mondá, gonosztettei 
Tönkretették az országot, 
És esedékes volna az 
Isten országa felett érzett bűnbánat. 

Erre ő dühös lett Johnra, 
Amiért az az evangéliumról beszél, 
És mondá szolgáinak, 
Főzzék meg olajban.
Nos, azt mondják, 
Isten kinézett a mennybolt ablakain,
Szólá egy szót 
És az olaj nem forrt fel.
Felemelte a kezét, 
A teremtmény reszketett, 
Dobbantott egyet a lábával, 
És megállt az idő, 
Felemelte a hangját, lenézett, 
És ezt mennydörögte: 
"John! Menj, vidd véghez akaratom!"

Bíróságra kell menned, 
Törvény előtt felelned. 

Aztán, azt mondják,
John érzékeltette 
Az evangélium hatalmát, 
Mondá Jezebelnek, 
Hogy közel az ő ideje. 
Az élet könyvében 
Az ő napjai véget értek, 
Lejárt az ideje, s meg kell halnia. 
Nos, azt mondják, 
Isten mennydörgő léptekkel járkált,
Csóválta a fejét 
És szemei tüzet hánytak, 
Összecsapta a tenyerét, 
És szökdécselve jött a halál, 
Jehovah dühös volt, 
Valakinek meg kellett halnia. 

Bíróságra kell menned, 
Törvény előtt felelned. 

S érkezé a Halál, s kopogtatá 
Jezebel ajtaján, és így szólá, 
"Mi lesz már, asszony, 
Nem vagy még indulásra kész? 
Erkölcstelen bűneidre 
Isten ráunt, 
Bíróságra kell menned, 
Törvény előtt felelned." 
Aztán pattogva jött a Halál, 
S a nő a Pokolba szökdécselt, 
A nagy Mindenható Isten, 
Hallottam, amint mondják. 
Kilenc napig feküdt 
Jeruzsálem utcáin, 
Húsa túl szennyes volt ahhoz, 
Hogy a kutyák megegyék. 

Bíróságra kell menned, 
Törvény előtt felelned. 

"Jezebel, ne feledd Isten szavát, 
Azt mondja ráunt gonosz szokásaidra.
Bíróságra kell menned, 
Törvény előtt felelned..."

Lead Vocal By The Golden Gate Jubilee Quartet - Translated By Szécskai Gábor

 

Breath Control

Who wouldn’t want a good girl, 
A soft hand,
A gentle woman for a gentleman?
He said, 
"It’s been fine so far but after a while
I want more than a soft style.
I want some slashes 
To go with those long eyelashes."
And so the bedroom became 
The black room
But a year later 
He wanted something more,
Something 
I wasn’t quite prepared for.
He said, 
"Every woman has an itch
And every nice girl secretly 
Wants to switch.
I like how the skins look 
On your white hands.
I’d like you to deliver 
One of my demands."
He said, 
"Every woman has an itch
And every nice girl wants to switch."
He led me in and lit the room with
A hundred candles and said
"God never gives you more 
Than you can handle."

I sat astride his chest, 
"It’s just a thrill," he said,
As he relaxed 
On the dark, dark bed,
"It’s just breath control."
He whispered "Hold me here"
And I did 
And his head fell back.
He whispered "Press harder"
And I did 
And his eyes rolled back.
It’s just breath control.
Just breath control.

I saw him go pale.
I saw him seize up,
I felt something creep up 
Like a taste 
For this.
Like a reward.
A kind of love, 
A kind of lustmord.
It was a minute then three 
Then five then ten,
He wasn’t coming up again.
I held on for twelve.
I saw him seize and thrash 
And twist and when he was still,
I lifted away my wrists 
And looked at my hands
And tried to understand.

"It’s just a thrill"
I said 
As he relaxed on the dark, dark bed.
I sat aside his chest, 
"It’s just a thrill," he said,
"Just a thrill.
It’s just breath control."

When it was over, I slipped off the skins
And drowned them in the river 
Where we used to swim
And a year later in a shop,
I was stopped by a man.
He said,
"I know you’re looking for something 
That’s hard to find
And I think I have 
What you have in mind."
And he led me to a glass case
And looked deep into my face.... 
"It’s just control."

Written By Nicole Blackman - Music By Alan Wilder

 

Légzéskontroll

Ki sajnálna egy derék lányt, 
Egy puha kezet, 
Egy finom nőt egy úriembertől? 
Így szólt, 
"Eddig nagyszerű volt, de egy idő után 
Több kell nekem szelíd stílusnál. 
Pár, azokhoz a hosszú szempillákhoz 
Jól menő forradást akarok." 
Így lett a hálószobából 
Fekete szoba, 
De egy évvel később 
Még többre vágyott,
Valamire, 
Amire nem igazán voltam felkészülve. 
Így szólt: 
"Minden nőnek fáj valamire a foga, 
És titokban minden rendes lány 
Vesszőzni akar. 
Tetszik a bőrök látványa 
A fehér kezeiden. 
Szeretném ha teljesítenéd 
Egy kívánságom.' 
Így szólt, 
"Minden nőnek fáj valamire a foga, 
És minden rendes lány vesszőzni akar."
Bevezetett és száz gyertyával 
Világította be a szobát és azt mondta, 
"Isten sosem ad többet, 
Mint amennyit elbírsz." 

Lovaglóülésben a mellére ültem, 
"Csak egy borzongás az egész," mondta,
Miközben pihent 
A nagyon, nagyon sötét ágyon 
"Az egész csak légzéskontroll.' 
Suttogta, "Fogj meg itt jól" 
És én úgy is tettem, 
És a feje hátracsuklott.
Suttogta, "Szorítsd erősebben" 
És én úgy is tettem, 
És a szemei kifordultak.
Az egész csak légzéskontroll. 
Csak légzéskontroll.

Láttam elsápadni. 
Láttam tűzbe jönni, 
Éreztem valamit lassan emelkedni, 
Mintha kezdene megjönni 
A kedvem a dologra. 
Mint egy jutalom. 
Egyfajta szerelem, 
Egyfajta szexuális gyilkosság. 
Egy perc volt, majd három, 
Majd öt, majd tíz, 
És nem ment neki többé. 
Én tizenkettőig bírtam. 
Láttam tűzbe jönni és hánykolódni 
És vonaglani, és mikor nyugodt volt,
Elvettem a csuklóim onnan 
És a kezeimre néztem, 
És próbáltam megérteni. '

"Csak egy borzongás az egész" 
Mondtam, miközben Ő 
A nagyon, nagyon sötét ágyon pihent.
Lovaglóülésben a mellére ültem, 
"Csak egy borzongás az egész," mondta,
"Csak egy borzongás. 
Az egész csak légzéskontroll." 

Amikor vége volt, ledobtam a bőröket 
És a folyóba fojtottam őket, 
Ahol úszni szoktunk. 
Majd egy évvel később egy boltban
Megállított egy férfi. 
Így szólt, 
"Tudom, hogy valami 
Nehezen fellelhetőt keresel, 
És azt hiszem nálam megtalálod, 
Amire gondolsz.' 
És egy kirakatüveghez vezetett, 
És mélyen az arcomba nézett.... 
"Az egész csak kontroll."

Lead Vocal By Nicole Blackman - Translated By Szécskai Gábor

 

Last Call
For Liquid Courage

Sip still, gotta be enough.
Wide palms slap skin, 
Let the hitting begin!
A done deal.
Discarded piles of dignity.
Another anonymous evening 
Of absolut flesh.
And tonight, it’s got to be enough.
It’s got to be enough.

Sip another swig, 
Let the night fill you.
Stranger pour into you.
Peel back what binds you, 
Make you strong!
And it’s ok, mostly.
Today is tonight and tonight’s enough.

Swallow still some sips,
Hootchie mamma you is!
Him hot for poker bid.
Stuck his two cents in you.
Done did make bid for next time but....
There’s always a but at the end 
Of nights like this.
It’s got to be enough.
You had enough
It´s go to be enough.
Enough!

Hip, hand, thigh, back, calf, arm, ass, 
Cheek,
Teeth, knee, heel, neck, elbow, ear, 
Tongue, shoulder.

Ou thinking it is 4am.
Baby damn!
What I gotta buy is all for a little pseudoaffectionado.
A purry dreamic plead.
Wanna lick it up?
Quiz over every curve you got.
Furry tongue making 
Brown liquid slot.
Enough tonight.
You finally had enough.
You had enough.
Had enough?
Enough!

Written By Samantha Coerbell - Music By Alan Wilder

 

Utolsó Felszólítás
Folyékony Bátorságra

Kortyolgass még, elégnek kell lennie. 
Fehér tenyerek csapnak a bőrre, 
Kezdődjön a pumpolás! 
Tiszta ügy. 
Kivetkőzött méltósághalom. 
Az Absolut-test újabb 
Névtelen estéje. 
És ma éjjel elégnek kell lennie. 
Elégnek kell lennie. 

Hörpints fel még egy pofával, 
Hadd tömítsen el az éjszaka! 
Egy idegen tölt beléd. 
Vesd le a köteleid, 
Válj erőssé! 
És minden oké, nagyjából. 
A mai nap a ma éjjel, és a ma éjjel elég.

Nyelj le még pár kortyot, 
Az anyját, egy rossz ribanc, az vagy! 
Ő túl jól néz ki póker licitnek. 
Beléddobta két centjét. 
Licitált már a következore, de....
Mindig van egy "de" 
Az ilyen éjszakák végén. 
Végre eleged van. 
Eleged van. 
Végre eleged van. 
Elég! 

Csípő, kéz, comb, hát, vádli, kar, segg, 
Pofa, így van... 
Fogak, térd, sarok, nyak, könyök, fül, 
Nyelv, váll. 

Azt hiszed hajnali 4 van. 
A francba, édes! 
Minden, amit beveszek, egy kis álgyengédségért van. 
Egy mormogó álomszerű érvelés. 
Szeretnéd kinyalni? 
Kihívóan mustrálja minden hajlatod.
Borköves nyelv 
Barna folyadéknyíláson ügyködik. 
Elég lesz ma estére. 
Végre eleged van. 
Eleged van.
Eleged van?
Elég!

Lead Vocal By Samantha Coerbell - Translated By Szécskai Gábor

 

Strange Hours

I’m gonna walk on up 
To heaven,
I’m sure you’ll see me there.
Might be the last dead man 
To make it,
Hell yes,
I know that I’ll get there.
I will be wearing clothes of fire
But I’m sure you’ll see me there.
I’m gonna crawl on 
Up to heaven.
I may be trailing you 
In ashes
But you know that I'll be there.
I will find you there.

He kept strange hours,
Locked himself away in his room
Before being seen shouting 
At the window.
And, he had murdered his fiance -
He sacrificed her for the purity 
Of all mankind.

Written By Diamanda Galás - Music By Alan Wilder

 

Különös Órák

Fel fogok menni egész a 
Mennyországig, 
Ott biztosan látjuk egymást majd. 
Lehet, hogy én leszek az utolsó halott,
Akinek sikerül, igen, 
Pokol, 
Tudom, hogy eljutok oda. 
Tüzes ruhát viselek majd, 
De biztosan látni fogjuk ott egymást. 
Egész a Mennyországig 
Fogom vonszolni magam. 
Lehet, hogy a hamuban kutatok majd 
A nyomaid után, 
De tudod, hogy ott leszek. 
Meg foglak találni. 

Különös életet élt a fiú, 
Bezárkózott a szobájába 
Mielőtt ordibálni látták 
Az ablakban. 
És megölte a jegyesét: 
Feláldozta őt 
A teljes emberiség tisztaságáért.

Lead Vocal By Diamanda Galás - Translated By Szécskai Gábor

 

Vertigen

Aquell matí em vaig llevar,
No recordo on ni tan sols 
El temps que fa,
I tot havia canviat.
Pero jo no ho sabia, encara,
I més m'hagués valgut 
No saber-ho mai.
El meu món era petit, 
Pero suficient, abans.
Deixa de ser-ho.
La meva vida, un cel particular, 
nul.la incertesa, dolça soledat;

Més tard, cau soterrat, 
Previsibilitat maleida,
Asfixiant aillament.
Mai res no m'havia 
Fet tanta falta.
Ni la sang que per 
Les venes em corre
No necessitava amb la mateixa urgencia.
Mentre el dolor creixia, de sobte,
Aquell soroll estrepitós, 
Insuportable.
Cridant, plorant, vaig córrer.

Era incapaç de sentir els meus crits,
De segur esgarrifosos.
De sobte, l'abisme s'obrí 
Sota els meus peus.
Morir, volia.
Recuperar el meu cau, 
La meva estimada soledat,
Els meus llimbs, 
La meva preuada illa.
I vaig caure.
Queia, sentint-me cada vegada 
Més prop d'aquell horror,
Del meu propi dolor,
Del més terrorífic despertar 
Dels meus sentits,
Tot just acabat de descobrir.

Ja no recordo 
Quan va ser que vaig despertar
Aquell fatídic matí, aleshores salvador.
No recordo 
Quan fa que estic caient, 
Que caic,
Veient la fi més propera 
Cada vegada pero
Amb la incertesa 
De si mai arribara.
Ara el dolor sembla no tenir límits.
El dolor i la por són tot el que sento.
Tinc por de caure per sempre.

Written By Alan Wilder - Music By Alan Wilder

 

Zuhanástól Való Félelem

Aznap reggel felkeltem, 
Nem emlékszem hol, 
Még arra sem, milyen régen történt, 
És minden más volt. 
De én akkor még nem tudtam ezt, 
És jobb is lett volna, 
Ha soha meg nem tudom. 
Azelőtt a világom kicsi, 
De elegendő volt. 
Akkortól nem elég. 
Az életem, saját ég, 
Semmi bizonytalanság, édes magány; 

Aztán, föld alatti zúg, 
Átkozott kiszámíthatóság, 
Fojtogató elszigeteltség. 
Azelőtt soha semminek 
Nem éreztem ennyire a hiányát. 
Még az ereimben folyó vérre 
Sem volt ilyen 
Sürgető szükségem. 
És míg nőtt a fájdalmam, 
Hirtelen az a fülsiketítő, 
Elviselhetetlen zaj. 
Kiabálva, sírva futásnak eredtem. 

Képtelen voltam meghallani 
Bizonyára hátborzongató kiáltásaimat.
Hirtelen megnyílt 
A lábam alatt a mélység. 
Meghalni, azt szerettem volna. 
Hogy visszaszerezzem a vackomat, 
Szeretett magányomat, 
A senki földjét, 
Becses szigetemet. 
És zuhanni kezdtem. 
Zuhantam, és egyre közelebb 
Éreztem magam ahhoz a borzalomhoz,
Önnön fájdalmamhoz, 
Érzékeim 
Épp csak felfedezett, 
Legrettentőbb ébredéséhez.

Már nem emlékszem, 
Mikor ébredtem fel azon a bajlós, 
Akkor megváltó reggelen. 
Nem emlékszem, 
Mióta zuhanok, 
Csak zuhanok, 
És egyre közelebb látom 
A véget, 
Amely talán mégsem biztos, 
Hogy bekövetkezik. 
A fájdalomnak, úgy tunik, nincs határa.
Csak fájdalom és félelem az, amit érzek.
Félek az örök zuhanástól.

Narration By Rosa M. Torras - Translated By Szécskai Gábor

 

Supreme

Supreme talks about 
His baby's mother like a whore.
Sweet 16 she is, 
With future uncertain, 
Love incomplete.
Soapy days for Jr. and she.
At 3, Supreme comes 
To give his boy a pat 
And a pound,
Put his hoodie on the couch,
His Timberlands up on the chair 
So his bitch can bring him a beer.

So, this is the Nuclear family?
Mommy, baby... 
And Daddy makes a mess
Of his baby's mother's hair
As they fuck 
'Til her mother comes in 
From work.
She's playing house, 
He's playing man
And Jr. is the only one 
Who accepts he's just a child.
Wild nights she had 
With a swish of her stuff,
Knocked up to a waddle,
A baby carriage bustle 
And still gets her play.
But her dream is true romance...
Well sorta, 
Everyday from 3 to 6.

Supreme leaves out 
Before Mommy comes kick
His lazy narrow behind back 
Onto the street.
He's not a corner boy.
The bodega in the 40's 
Is midblock 
Where bullets flock,
No names engraved 
And he may be next.
Shielded by the patron 
Saint of the brothers.

Being there is all 
There is.
Living lovely without 
Turning the corner,
Reaching for a swig 
Brings sweat to his brow
And shit to his mouth, 
Dispelling knowledge on the stuffs,
The pleasing things 
The baby's mother do,
Dousing the sidewalk 
With wretch of a boy/man,
Breaking Friday night 
To seek man/hood 
In a paper bag.
Says, "Fatherhood is real cool
And the kid looks like me so
She better not let nothing 
Happen to him
Or I’ma kill the bitch."
Sudden twitch 
To the roll of the wheel,
Trained steel stained blue 
Puts punk on the wall
For some trumped up call 
From precinct 101.

Monday at 3, the baby's mother waits,
Jr. in her arms, 
Patiently at the door,
Doesn't know what she misses.
Locked into the routine, 
A project queen.
Supreme rode off 
Into the sunset 
With a 3 to 6 all his own.
Took a week for her to find out,
A minute to promise devotion,
Her life on hold 
As Supreme calls 
Checking on his boy
(And the baby's mother).
Life on the outside ain't even worth it.
Shit.
Who screwed whom?
There’s not enough room in the pen 
For them both
To stay locked into their little worlds
They will.
Leather gear, X skullie, Size 2 Docs. 
Man,
Jr.’s the fliest shit in nursery care.
Paid for by W.I.C., 
So who's getting dicked?
Who reigns supreme?

Who reigns supreme?

Written By Samantha Coerbell - Music By Alan Wilder

 

Mindenek Felett Álló

Mindenek Felett Álló úgy beszél
Kisbabája anyjáról, mint egy ribancról. 
Ő egy édes 16 éves, 
Bizonytalan jövővel, 
Tökéletlen szerelemmel. 
Talpnyaló időszak Jr. és az ő számára. 
3-kor Mindenek Felett Álló jön 
És hátbaveregeti fiát, 
Majd ad neki egy fontot, 
Sapkáját a kanapéra teszi, 
Timberlandjeit fel a székre, 
És a kurvája hozhatja is a sört. 

Ez hát a Nuclear család? 
Anyu, kisbaba... 
És Apu összekócolja 
Kisbabája anyjának haját, 
Miközben basznak, 
Míg a lány anyja meg nem jön 
A munkából. 
A lány hajlékot játszik, 
A férfi pedig férfit
És Jr. az egyetlen, aki elfogadja, 
hogy ő még csak egy gyerek. 
Vad éjszakái voltak a lánynak,
Repkedtek a bögyei, 
Kimerült már a totyogáshoz, 
A babakocsis jövés-menéshez, 
Mégis megkapja a játékát. 
De az álma tiszta romantika...
Nos, többé-kevésbé, 
Minden nap 3-tól 6-ig. 

Mindenek Felett Álló elkotródik, 
Mielőtt Anyu meg nem jön 
És ki nem rúgdossa lusta kis hátsóját 
Az utcára. 
Nem csavargó ő. 
A csapszék a 40-ben 
A középső háztömb, 
Ahol golyók gyülekeznek, 
Melyekre nincsenek nevek rávésve, 
És lehet, hogy o lesz a következő. 
A testvérek védőszentje 
Oltalmazza. 

Nem is áll másból az élete, 
Mint az ottlétből. 
Remek életet él anélkül, 
Hogy befordulna a sarkon, 
A korty után nyúlva 
Izzadtságcsepp jelenik meg a homlokán
És szar íz a szájában, 
Eloszlatja a dolgok tudatát, 
A kellemes dolgokét, 
Melyeket a kisbaba anyja tesz, 
Lelocsolja a járdát 
Egy nyomorult fiúval, vagy férfival,
Félbeszakítja a péntek éjszakát, 
Hogy bátorságot merítsen 
Egy papírzacskóból. 
Így szól, "Apának lenni tök király, 
És a kölyök is hasonlít rám, 
Úgyhogy jobb lesz, ha vigyáz rá, 
Hogy ne történjen vele semmi, 
Vagy kinyírom azt a kurvát." 
Váratlan vonaglás 
A kormányfordulat irányába, 
Gyakorlott metálkékszínű 
Felkeni a barmot a falra 
Valami adu hívásért 
A 101-es kerületből. 

Hétfő, 3 óra, a kisbaba anyja 
- Jr-ral az ölében - 
Türelmesen vár az ajtóban, 
És nem tudja mit hiányol. 
A megszokásba temetkező 
Tervkirálynő. 
Mindenek Felett Álló 
Elhajt a naplementébe 
Egy 3-tól 6-igossal teljesen egyedül. 
Egy hetébe került kinyomozni, 
Egy percébe hűséget ígérni, 
Szünetel az élete miközben 
Mindenek Felett Álló hívja, 
Hogy ellenőrízze a fiát 
(És a kisbaba anyját). 
Az odakinti élet meg sem éri. 
A picsába. 
Ki baszott át kit? 
Nincs elég hely a karámban, 
Hogy mindketten elzárkozva
Maradhassanak kicsiny világukban,
Ahogy szeretnék. 
Bőrruha, X skullie, 2-es Martens. 
Haver,
És Jr.-é a leglegyesebb szar a Gyerekmegőrzőben. 
A W.I.C. fizet érte, 
Hát ki az, aki szív? 
Ki uralkodik korlátlanul?

Ki uralkodik korlátlanul?

Lead Vocal By Samantha Coerbell - Translated By Szécskai Gábor

 

Chrome

So let’s be done with this.
You said
“I want you, 
I don’t want another,
I want a girl 
Who knows how to suffer.”
Chalk down my hands,
I need to work the bars dry.
So now you’re in the middle 
Of someone terrible
And you’re carrying 
A tiny crucible.
Every raw boy want relief.
You tough guys with the glass jaws,
Your pins, 
Your backstage laws,
Your French positions,
Your stripper damage.
It’s more than you can hide, 
More than you can manage.

I’m done with the dark boys,
Through with the dark boys,
Done with the dark boys,
I swear you’ll be the last one.
I’m done with the dark boys,
Through with the dark boys,
Done with the black cotton mafia.

You dream of a girl with silver skin,
You dream of a girl cooled and thinned.
She’s gone a bit blue around the edges.
You want a girl 
Who sucks her thumb 
When she comes,
You’re just looking for a clean sleep.
She doesn’t want to see you,
She wants to be seen by the cameras,
The crews and the soft machines.
You want a girl 
Who could suck the chrome.
You’re so rocked 
And wrapped in anguish,
Some little tragedy 
I’m slow to extinguish.
Watching the suitors 
Stagger home,
Now I’m butcher, 
Now you’re bone.

I’m done with the dark boys,
Through with the dark boys,
Done with the black cotton mafia.
I’m done with the dark boys,
Through with the dark boys,
Done with the dark boys,
I swear you’ll be the last one.
It’s documented, tequila scented.

You want a girl 
Who’s pale and bled,
You want a girl 
Who’s easily led.
Her slim hips, your tight grip,
Tell me it doesn’t hurt 
Just a little bit boy.
Come in, copy, she doesn’t read you,
She fed the hand that bit her,
She doesn’t need you.
Your fill-in girls,
Your soft metal foxes,
Your white receipts,
Your big, black boxes.
Life doesn’t mean telling lies,
It means enduring 
What you despise.

I’m done with the dark boys,
Through with the dark boys,
Done with the dark boys,
I swear you’ll be the last one.
I’m done,
I’m through.

Written By Nicole Blackman - Music By Alan Wilder

 

Króm

Na fejezzük be! 
Azt mondtad 
“Rád van szükségem, 
Nem kell nekem más,
Egy olyan lányt akarok, 
Aki tudja, hogy kell szenvedni.”
Zsibbadtra jegyzetelem a kezeim, 
Szárazra kell törölnöm a pultot. 
Így most egy borzalmas valakinek 
A hasában vagy, 
És egy apró olvasztótégelyt 
Hordasz magadban. 
Minden újonc őrségváltást akar. 
Ti, keményfiúk az átlátszó dumátokkal, 
A kitűzőitekkel, 
A titkos törvényeitekkel, 
A francia testhelyzeteitekkel, 
A keveset hozó sérüléseitekkel. 
Több ez annál, hogy eltitkolhassátok, 
Több ez annál, hogy megoldjátok. 

Végeztem a sötét fiúkkal, 
Befejeztem a sötét fiúkkal, 
Végeztem a sötét fiúkkal, 
Esküszöm te vagy az utolsó. 
Végeztem a sötét fiúkkal, 
Befejeztem a sötét fiúkkal, 
Végeztem a fekete pamutmaffiával.

Egy ezüstbőrű lányról álmodsz, 
Egy kihűlt és lesoványodott lányról. 
A szélein kissé elkékült. 
Egy olyan lányt akarsz, 
Aki szopja az ujját,
Miközben elmegy, 
Csak egy hibátlan alvásra vágysz. 
Ő nem akar látni téged, 
Azt akarja, hogy a kamerák, 
A stábok és a halk gépek lássák. 
Egy olyan lányt akarsz, 
Aki szopná a krómot. 
Nagyon mélyen 
A fájdalmadba vagy merülve, 
Valami apró tragédiába, 
Aminek kitörléséhez lassú vagyok. 
Figyelve, ahogy a kérők
Hazatántorognak,
Én most mészáros vagyok, 
Te pedig csont.

Végeztem a sötét fiúkkal, 
Befejeztem a sötét fiúkkal, 
Végeztem a fekete pamutmaffiával.
Végeztem a sötét fiúkkal, 
Befejeztem a sötét fiúkkal, 
Végeztem a sötét fiúkkal, 
Esküszöm te vagy az utolsó. 
Ez bizonyított, tequilaszagú.

Egy olyan lányt akarsz, 
Aki sápadt és vérzik,
Egy olyan lányt, 
Aki könnyen befolyásolható.
Karcsú csipői, vasmarkod, 
Mondd, hogy nem fáj, 
Csak egy kicsit, fiú. 
Gyere be, kópia, nem olvas benned, 
Táplálta a kezet, ami megmarta, 
Nincs rád szüksége. 
A pótbarátnőid, 
A puha fémrókáid, 
A tiszta jövedelmed, 
A nagy, fekete dobozaid. 
Az élet nem hazudozást jelent, 
Hanem hogy elviseled azt, 
Amit megvetsz.

Végeztem a sötét fiúkkal, 
Befejeztem a sötét fiúkkal, 
Végeztem a sötét fiúkkal, 
Esküszöm te vagy az utolsó. 
Végeztem, 
Befejeztem.

Lead Vocal By Nicole Blackman - Translated By Szécskai Gábor

 

Black Box (Pt.2)

I got really afraid, 
My heart missed a beat. 
I felt this had already happened 
But I was about to see it again....

Written By Alan Wilder - Music By Alan Wilder

 

Fekete Doboz (2. Rész)

Nagyon megijedtem. 
Kihagyott a szívem. 
Úgy éreztem ez már megtörtént egyszer, 
De mindjárt újra látni fogom...

Narration By Reto Buhle - Translated By Szécskai Gábor

 

 

A "Strange Hours"' kislemezről:

 

New York Nights

Mind numbing, mentally crushing,
Membrane sloshing noise. 
Manhattan rumbled through night 
And I never knew that. 
Had suspected, had read it on t–shirts: 
‘The city that never sleeps.' 
But didn't need to believe it. 
The onliest sound I believed 
Was the train pulling out, 
Heard from ‘bout 6 blocks away. 
That was an all night sound. 
Smooth, not chatter.

The noise was too noisy. 
I mean noisier 
Than noise had to be.
Noisier than the splash sound 
Of the shore upon the roar of a 757 
Taking the summer route. 
Upon mom vex 
Cause little kids don't listen. 
Noise bigger 
Than blockbuster videos 
Playing in the next room 
At the 4am matinee and the phone...
That was just noise. 
I mean noisier 
Than noise should be. 
Not ear deafening, mind numbing, 
Mentally crushing, 
Membrane sloshing noise.

Keithie and his boys walked 
And talked 
Shit nights 
But it was always distinct, 
Not chatter.... 
'N' jersey girls 
Didn't giggle at the freaks, 
'Talianos sucking Corona bottles 
Making crashes fill the street, 
Never plugged the 
Void of my nights 
Because the void was silence.

Over in Bushwick, 
The ice cream man pulled his truck 
Over while, shall we say, 
He got his popsickle sucked. 
He pulled over his truck 
But the song kept on, 
All day, all night. 
The song means 
The ice cream guy’s 
Gettin' some 
- It don't even mean ice cream. 
'Cause they hear the song 
And there’s no guy selling ice cream 
From the truck. 
'Sides, who got money 
To be giving kids 
Every time they hear the song woven 
Between the sounds of car horns 
And latin rhythms. 
And the ice cream guy 
Gets death threats.

Gotta get me a token, 
Make the rumble of the ‘A’ 
My lullaby. 
Gotta escape to the womb of my room. 
I never believed in New York nights.

I never slept in Manhattan before. 
21 years,16 by the shore. 
It may have taken a while to get used 
To the silence, 
The absence of sound through night 
At my home 
But I’ve never slept in Manhattan before. 
It hurts. 
It is hurting my head as I write this. 
It is making my mind squeeze itself 
Through a tiny doorway 
Onto a massive stage 
Where sound is disconnected 
From action. 
Each render themselves tiles 
In the mosaic. 
Pretty is the picture from far away.

Gotta get me a token, 
Make the rumble of the ‘A’ 
My lullaby. 
Gotta escape to the womb of my room. 
I never believed in New York nights.

Each tone drifts against 
The next with nowhere 
It would rather be. 
No desire of dominance, 
No call to signify nothing.

Gotta get me a token, 
Make the rumble of the ‘A’ 
My lullaby. 
Gotta escape to the womb of my room. 
I never believed in New York nights.

Written By Samantha Coerbell - Music By Alan Wilder

 

New Yorki Éjszakák

Agyzsibbasztó, elmesújtó, 
Dobhártyatépő zaj. 
Manhattan morajlott éjszaka 
És ezt én sosem tudtam. 
Sejtettem, pólókon már olvastam: 
‘A város, amely sosem alszik.' 
De nem tartottam szükségesnek elhinni.
Az egyedüli zaj , amiben hittem, 
Az induló vonat hangja 
Úgy 6 háztömbbel arrébb. 
Az a hang egész éjszaka szólt. 
Egyenletesen, rezgés nélkül. 

Túl zajos zaj volt. 
Vagyis zajosabb, 
Mint a zaj szokott lenni. 
Zajosabb, mint a nyári útjára induló 
757 bőgésével párosuló tenger 
Csobbanó hangja. 
És anya bosszankodása 
Mert a kissrácok nem figyelnek oda.
Nagyobb zaj, 
Mint a szomszéd szobában menő 
Hajnali 4-es előadás kasszasiker videói 
És a telefon...
Az csak zaj volt. 
Vagyis zajosabb, 
Mint a zajnak kéne lenni. 
Nem fülsértő, agyzsibbasztó, 
Elmesújtó, 
Dobhártyatépő zaj. 

Keithie és a fiúk föl-le jártak 
És baromságokat beszéltek 
Éjszakánként, 
De az mindig jól kivehető volt, 
Rezgés nélküli.... 
És a jersey-i lányok 
Nem vihorásztak a tréfákon, 
Corona-s üvegeket szopogató, 
Harsogó olaszokkal volt tele az utca, 
De sosem töltötték ki 
Éjszakáim ürességét, 
Mert az űr a csend volt. 

Odaát Bushwickben, 
A jégkrémes félreállt a furgonjával, 
Miközben - mondjuk úgy - 
Szopogatták a pálcásjégkrémét. 
Félreállt a furgonjával, 
De a dal folytatódott 
Egész nap, egész éjjel. 
A dal arról szól, 
Hogy a jégkrémes csávó 
Kapott egy kicsit 
- Még csak nem is jégkrémre utal. 
Mer' hallják a dalt, 
De senki nem árul jégkrémet 
A furgonból. 
Azonkívül kinek van annyi pénze, 
Hogy adjon a srácoknak, 
Valahányszor meghallják a dalt 
Az autódudák 
És latin ritmusok hangjai közé beszőve. 
És a jégkrémes 
Halálos fenyegetéseket kap. 

Szereznem kell egy emléktárgyat, 
Az 'A' hang morajlását 
Altatódalommá tenni. 
El kell menekülnöm szobám mélyébe. 
Sosem hittem a new yorki éjszakákban.

Sosem aludtam még Manhattanben. 
21 év, 16 a tenger mellett. 
Eltarthat egy ideig hozzászokni
A csendhez, 
Az otthoni 
Éjszakai hangtalansághoz, 
De sosem aludtam még Manhattanben. 
Ez fáj. 
Fáj tőle a fejem, amint ezt írom. 
Átpréseli tőle magát az agyam 
Egy apró ajtónyíláson 
Egy hatalmas színpadra, 
Ahol a hang elkülönül 
A cselekedettől. 
Mindegyikből egy-egy csempe lesz 
A mozaikban. 
Messziről szép a kép. 

Szereznem kell egy emléktárgyat, 
Az 'A' hang morajlását 
Altatódalommá tenni. 
El kell menekülnöm szobám mélyébe. 
Sosem hittem a new yorki éjszakákban.

Minden hangszín 
Szembeúszik a következővel, 
Hogy közben inkább sehol se lenne. 
Nincs uralkodásvágy, 
Nincs semmiféle jelentéssel bíró hívójel.

Szereznem kell egy emléktárgyat, 
Az 'A' hang morajlását 
Altatódalommá tenni. 
El kell menekülnöm szobám mélyébe. 
Sosem hittem a new yorki éjszakákban.

Lead Vocal By Samantha Coerbell - Translated By Szécskai Gábor

 

Don´t Look Back

I hide myself. 
Leave no trace 
In this cold dawn. 
Come for me 
In this lost hour. 
This is a game too far. 
Don’t look back at the closed door. 
I feel the heat. 
The game is here. 
I feel it like nothing else now. 
I hear you call 
In this cold dawn. 
I know you're near 
In this lost hour.

Written by Sonya Aurora Madan - Music By Alan Wilder

 

Ne Nézz Hátra!

Elrejtőzöm. 
Nem hagyok nyomot 
Ezen a hűvös hajnalon. 
Gyere el értem 
Ezen a kárbaveszett órán. 
Ez egy túl távoli játék. 
Ne nézz hátra a zárt ajtóra! 
Érzem a hőséget. 
Itt a játék. 
Most mindennél jobban érzem. 
Hallom, hogy hívsz 
Ezen a hűvös hajnalon. 
Tudom, hogy közel vagy 
Ezen a kárbaveszett órán.

Lead Vocal By Sonya Aurora Madan - Translated by Szécskai Gábor

 

 

vissza a főoldalra